Právní služby

 

Ceny od 1000,- kč

Naše společnost poskytuje službu jejíž podstatou je právní služby a poradenství pro právnické a fyzické osoby podnikající v České republice, ke každému klientovi zaručujeme individuální přistup.

 

OBCHODNÍ PRÁVO A PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

Součástí služeb poskytovaných našim klientům je také příprava a revize smluv z oblasti obchodního i občanského práva týkající se podnikatelské i nepodnikatelské činnosti.

příprava a revize smluv,

důkladná analýza práv a povinností,

příprava všeobecných obchodních podmínek,

vypracování vzorových i individuálních smluv dle požadavků a potřeb klienta

 

SOUDNÍ SPORY, ROZHODČÍ A JINÁ ŘÍZENÍ

analýza podkladů a zásadních právních otázek,

případné jednání s protistranou,

příprava všech potřebných písemných dokumentů,

plánování vedení sporu a procesní taktiky,

zastupování před rozhodčími či soudními orgány,

zpracování návrhů na vydání předběžných opatření v odůvodněných případech,

zajištění výkonu rozhodnutí/exekuce

 

PRÁVO NEMOVITOSTÍ

Komplexní právní služby poskytujeme ve všech aspektech týkajících se nemovitostí. Zejména pak našim klientům poskytujeme právní poradenství v oblasti výstavby a převodu nemovitosti. Tyto služby zahrnují prověření právního stavu nemovitostí, strukturaci nemovitostních projektů, včetně daňových aspektů. Dále také poskytujeme právní servis v oblasti smluvních vztahů ve výstavbě, převodu nemovitostí, zřizování zástavních či jiných právních břemen k nemovitostem či vkladů nemovitostí do majetku obchodních společností.