Založení živnostenského oprávnění

 

Ceny od 2490,-kč

Naše společnost poskytuje službu jejíž podstatou je založení živnostenského oprávnění se zápisem do živnostenského rejstříku a souvisejících služeb pro fyzické osoby podnikající v České republice, zřízené podle českého právního řádu.

 

Pro klienta, který se rozhodne pro spolupráci s naší společností zajistíme:

Zastupování před Živnostenským úřadem

Úhrada správního poplatku živnostenskému úřadu

Registrace k dani z příjmu FO

Registrace na Pražské správě sociálního zabezpečení

 

Pro své klienti zaručujeme nejlepší ceny a kvalitní servis, v případě, že najdete srovnatelné založení živnostenského oprávnění

 

Služba je splatná dopředu. Zřízení probíhá u nás v kanceláři.